Leasing Ürünleri

Finansal Kiralama

Finansal Kiralama, kiracının seçtiği her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman gibi yatırım mallarının, mülkiyeti leasing şirketinde kalmak üzere belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan etkin bir yatırım yöntemidir.

Stok Finansmanı

Tedarikçi firmalara alacaklarının vadesini beklemeden ödenmesi, alıcı firmalara da ödemelerinin vadesinin uzatılması seçeneği sunan bir hizmettir. Stokları karşılık göstererek alınan kısa süreli kredilerdir, genelde mevsimsellik içeren satışlar için ihtiyaç duyulmaktadır.

Sat ve Geri Kirala

Amortismana tabi her türlü şirketin üzerine kayıtlı olan malların leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Kiralama süresi sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilir. Leasinge uygun olan gayrimenkul, ikinci el değerliliği olan makine ekipman, iş makineleri de sat geri kiralaya konu olabilir. Tutar firmanın ihtiyacı ve yapılacak inceleme sonucu mal veya ekipmanın ederi üzerinden belirlenir.

Operasyonel Leasing

Kiralanan ekipmanın kiralama süresince tüm risk ve haklarının leasing şirketinde olduğu ve süre bitiminde devir zorunluluğu olmayan leasing şeklidir. Kiraların tamamı gider olarak gösterilebilir. Ekipmanlarla ilgili faaliyet masraf, servis ve bakım gibi riskler leasing şirketince karşılanabilir. Kiralama süresi sonunda ekipmanı firmalar dilerse satın alabilir yada leasing firmasına bırakabilir. Belli bir süre için kullanılacak veya çeşitli sebeplerden kısa vadelerde değiştirilecek ekipman ve ürünlerde tercih edilecek finansman yöntemidir.