Şirket Evrakları

FİRMALARDAN TALEP EDİLEN BELGELER

 • Güncel imza sirküleri
 • Faaliyet belgesi fotokopisi (son 1 yıl)
 • Şirket ortaklarının kimlik bilgileri
 • Şirket ortaklarının ikametgahları (ya da su,doğalgaz, elektrik faturası ) (son 3 ay)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Varsa Kapasite Raporu
 • Son 2 yıl ve güncel dönem Kurumlar Vergi Beyannamesi+ Detay Mizan.
 • Ticaret Sicil Gazeteleri (Kuruluş/sermaye/ortaklık yapısı/son gazete)
 • Firma ve Firma ortakları adına kayıtlı olan gayrimenkullerin tapu senetlerinin fotokopileri,araç ruhsatları
 • Sözleşmeli yapılan işler var ise bu sözleşmelerin fotokopileri
 • Makine parkı listesi

ŞAHISLARDAN TALEP EDİLEN BELGELER

 • Ticaret sicile kaydı varsa ticaret sicil gazeteleri
 • Faaliyet belgesi fotokopisi (son 1 yıl)
 • Kimlik , ikametgah(ya da su,doğalgaz, elektrik faturası ) (son 3 ay)
 • Şahsın imza beyanı
 • Son 2 yıl ve güncel dönem Kurumlar Vergi Beyannamesi+ Detay Mizan.
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Firma ve Firma ortakları adına kayıtlı olan gayrimenkullerin tapu senetlerinin fotokopileri,araç ruhsatları
 • Sözleşmeli yapılan işler var ise bu sözleşmelerin fotokopileri
 • Elinde bulunan mevcut makineların alım faturaları